شنبه 18 ارديبهشت 1400 | Saturday 8 May 2021

ساوه در گذر تاریخ :

 قسمت دوم  

 دست نوشته  : آقای حسین اسماعیلی  دبیر اسبق ریاضی ساوه

http://savehje.blogfa.com/post/2147

 


قبل ازانکه در باره موضوع سخن صحبت کنیم اجازه دهید اشاره ای داشته باشیم به نحوه تاریخ نویسی از دید گاه دانشمند ومورخ نامدار ابن خلدون ک در دو جلد کتاب تحت نام « مقدمه ابن خلدون باترجمه زنده یاد پروین گنابادی » امده است :[‌

 باید دانست که حقیقت تاریخ خبردادن از اجتماع انسانی ، یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی  است که بر طبیعت این اجتماع عارض میشود ، چون : توحش، وهمزیستی ، عصبیت ها وانواع جهانگشایی های بشر وچیرگی گروهی بر گروه دیگر ، وانچه از این عصبیت ها وچیرگیها ایجاد میشود مانند : تشکیل سلطنت ودولت ومراتب ودرجات ان وانچه بشر در پرتو کوشش وکار خویش بدست میاورد چون پیشه ها ومعاش ودانش ها وهنرها ودیگر عادات واحوالی که درنتیجه طبیعت این اجتماع روی میدهد. وراه یافتن دروغ بخیر( الخبر یحتمل الصدق والکذب) از امور طبیعی انست وانرا موجبات ومقتضیاتی است ،از انجمله : پیروی ازارای ومعتقدات ومذاهب میباشد ، چه اگر روح ادمی در پذیرفتن خبر برحالت اعتدال باشد ازلحاظ درستی یا نادرستی ودقت نظر حق انرا ادا میکند تا صدق ان از کذب اشکار شود . 
ابن خلدون معتقد است ، اگر خاطر شخصی در پیروی ازیک عقیده یا مذهبی دچار ولع وشیفتگی گردد ، بیدرنگ ودر نخستین وهله هرخبری را ک موافق ان عقیده بیابد می پذیرد . این تمایل مثال پرده ای بر دیده بصیرت وی است ، تا اورا از انتقاد ومنقح کردن خبر باز دارد ، علی النهایه درورطه پذیرفتن ونقل کردن دروغ میافتد.].
با بذل توجه بانتخاب نام « جهاد علمی » برای مشترکین واعضای محترم در فضای مجازی ، انتظار طبیعی وتاویل وتفسیرخواننده درخوانش مطالب نوشتاری یاشنیدن ویدیو های صوتی وجود تناسب منطقی مطالب ومحتوای ان با نام گروه است .؟ 
بهر اندازه ومیزان ک اشتراک  گذاری مطالب از بار علمی بر خورداروقابل پذیرش عقل ودانش سایرین باشد . بهره وری ان نیز بمراتب بیشتر خواهد بود ، ولذا بدون شک وتردیدانتقال مطالب ارزنده تروبه روز تر شده ولاجرم مفید ومو ثر در ارتقای دانش علمی وتفهیم مسایل ازباب دین وایین وفرهنگ واقتصاد ، موجبات رشد وبالندگی مردمان خو اهد گردید .
تامین وافزایش نیازهای روحی با ارایه اثار هنری ومعماری وموسیقی از الزامات تنوع مطالب وموضوعات هر سایت مجازی است ، تا دچارجمود وخشکی وسکون ویکنواختی نگردد .  در ضمن اطلاعات مرتبط باشهرمون ساوه متعاقبا تقدیم خواهد شد .با ارزوی توفیقات الهی برای همه دوستان وعزیزان گروه جهاد علمی . 
با سپاس وفروتنی - ارادتمند - اسماعیلی

تهیه کننده : محمد شرافت

 

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط کامپوسیس، رادیو ساوه توسط سرورهای قدرتمند محکم هاست پشتیبانی می‌شود.

Template Design:Dima Group