شاهکار معماری ایران

سه ساباط در ساوه

1- محله خلیل جهان بیک 2 -  محله حسیخانه  3- محله قاسم آبادبوده

ساباط‌ یا سابات یا صاباط یا سعباط از ویژگی‌های معماری زیست‌بوم‌های گرمسیر و کویری است. در ایران در استان‌هایی مانند یزد، کرمان، اصفهان، خوزستان، خراسان  ساوه  جنوبی ، کاشان و غیره یافت می‌شوند. علاوه‌بر ایران، گونه‌هایی از ساباط در شهرهای شمال آفریقا مانند قاهره، تونس،[۱] الجفله[۲] و دیگر شهرها هم ساباط وجود دارد.

تنهاساباط  شاهکار ملی ایران در ساوه  محله خلیل جهان بیک  ساوه  ( تکیه خلیل جهان بیک باقی مانده) 

مصاحبه با مهندس غلامرضا  صادقی پور بصورت آپارات

https://www.aparat.com/v/DoTWl/

 

محله قدیمی خِل جُن بِک (خلیل جهان بیک) در ساوه

تهیه کننده : محمد شرافت