جلسه گردهمایی فعالان ودوستداران  صنعت گردشگری میراث فرهنگی و

صنعت گردشگری سلامت در سطح شهرستان ساوه - زرندیه

 

آپلود عکس

آپلود عکسآپلود عکس

 عکس از : خانم   اکرم رضایی

قابل توجه کلیه همکاران گروه
مقرر شد
🧿♦️نشست تخصصی بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار ومتوازن ساوه (بارویکرد گردشگری سلامت)
جلسه پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
ساعت ۹ صبح
⬅️♦️مکان عمارت حاکم 
⬅️♦️سخنران مهمان جلسه:
🧿جناب آقای دکترمحمد پناهی
⬅️♦️عضو شورای عالی سیاستگذاری ورییس کمیته طبیعت درمانی جامعه گردشگری سلامت ایران) 
⬅️♦️مسول انجمن علمی طبیعت گردی استان مرکزی) 
🧿♦️از کلیه فعالان گردشگری ساوه، دعوت میگردد درجلسه پنجشنبه ساعت ۹ صبح افتخار حضور دهند.
بااحترام وسپاااس پیشاپیش
اراتمند محمد شرافت

شرکت کنندگان درچلسه

1- دکتر محمد پناهی  2- مهندس مجتبی محبی امیرحسینی 3- مهندس علی  یزادان پناه 4- مهندس لاله واحدی 5- مهندس رضا یزدی 6- سکینه منصوری 7- رقیه عزیری  8- شهرام نگارشی 9-ملحیه سادات  ابطحی 10- محمد رضا طیبب نیا 11-  اکرم رضایی 12- وانیال کریمی 13- عباس کریمی 14- مهندس محمد شرافت 15- جواد روستایی 16- محمد رضا  ثلاث   17-  مهندس عطیه محبی امیرحسینی 18-مهندس علی محبی امیرحسینی  19 مهندس امیر سعید عزیزی 20- محمد متولی

سخنران

 آقای مهندس مجتی محبی امیرحسینی

: ضمن خوش آمد گویی به مهمانان  فعال اجتماعی در زمینه توسعه گردشکری میراث فرهنگی  صنایع دستی .. و معرفی  اجمالی تتاریخ ابنیه و عملیات  وسیع بهسازی ونوسازی  عمارت حاکم ساوه پرداخنند 

دکتر محمد پناهی 

⬅️در این نشست علمی وپویش مردمی که به همت فعالان بخش خصوص برگزار گردید جناب آقای دکترمحمدپناهی رییس کمیته طبیعت درمانی وتندرستی  وعضو شورای عالی سیاستگذاری جامعه گردشگری سلامت ایران ، که به عنوان سخنران ویژه در این پویش تخصصی فعالان گردشگری مدعو بودند، ضمن اشاره به جایگاه ونقش گردشگری در اقتصاد جهان به تبیین یکی از مهمترین شاخه های گردشگری یعنی گردشگری سلامت پرداختند ، ایشان در خصوص انواع گردشگری سلامت بااشاره به گردشگری درمانی و پزشکی (Medical Tourism)، طبیعت درمانی (Nature Cure) و گردشگری تندرستی (Wellness Tourism)به عنوان ارکان اصلی گردشگری سلامت (Helth Tourism) اظهار داشتند به رغم آنکه گردشگری سلامت یکی از بخش‌های مهم و در حال رشد تجارت بین‌المللی گردشگری واز محورهای اصلی توسعه پایدار در جهان است، اما در ایران با همه ظرفیت‌های با ارزش و غنی که وجود دارد، این حوزه مغفول مانده است.به عنوان نمونه گردشگری تندرستی وطبیعت درمانی که  از انواع گردشگری سلامت میباشد ( افراد برای ایجاد نشاط جسمی وروحی به مکانی دیگر سفرمینمایند وبدون تداخلات پزشکی از موهبتهای طبیعت برای سلامتی وانبساط خاطر استفاده مینمایند) در دنیا حدود640 میلیارد دلار گردش مالی را دارا میباشد، متاسفانه در ایران با وجود ظرفیتهای باالفعل وباالقوه فراوان(طبیعت چهار فصل، طبیعت درمانی، چشمه های آب معدنی ، گیاهان دارویی، نمک درمانی، کویر درمانی، رایحه درمانی ، طب سنتی و... )هنوز جایگاه واقعی خودرا در اقتصاد کشور باز نکرده است.
⬅️ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود بااشاره به موقعیت ویژه ساوه به عنوان یکی از نقاط مهم ومعابراصلی کریدور کربلای معلی_مشهد مقدس و از محور های اصلی ورود زایرین آقا امام رضا (ع) ظرفیت این شهر را برای جذب گردشگر سلامت ، بسیار خاص وارزشمند شمردند وابراز داشتند ، یقینا میتوان با توسعه گردشگری سلامت(بویژه در حوزه طبیعت درمانی وتندرستی وحتی طب سنتی و ایجاد دهکده های سلامت وشهرکهای سلامت  ومراکز رفاهی و گردشگری سلامت محور )میتوان به توسعه همه جانبه ومتوازن شهر ساوه واشتغال زایی وکارآفرینی در این شهر کمک شایانی نمود.
⬅️ایشان در ادامه با اشاره به  توجه وشناسایی ظرفیتها ومنابع انسانی نخبه هرمنطقه (در تمام سطوح ملی استانی ومحلی) به عنوان محور توسعه پایدار هر منطقه،استفاده از توانمندی های فرهیختگان ونخبگان ساوه میبایست یکی از اولویتها و محور برنامه های سیاستگذاران شهر ساوه باشد.
ایشان درپایان بااعلام آمادگی  برای کمک به ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت  در شهرساوه ، این امر را یکی از الزامات توسعه متوازن گردشگری در ساوه برشمردند.

مهندس محمد شرافت

:  اهمیت ساوه  به گفته سیاحان داخلی وخارجی  مانند

حاج سیاح محلاتی در سفر نامه خود از ساوه  (حاج سیّاح محلاتی در سفرنامه خود ) ازساوه 

مسافرت مارکو پولو به چین ( ازراه ساوه ) /معروف ترین سیاح فرانسوی قرن هفتم هجری   (ايران در سفرنامه مارکوپولو-ساوه ) 

  ژان شاردن سیاح فرانسوی در ساوه در عصر صفویه پرداختند 

 ومشارکت فعالان  میراث فرهنگی  وصنایع دسنی   دربخش های مخلتف  همکاری بین بخشی در سطح شهرستان واستان وکشور  زمینه مناسب جلب توریست گردشگری در سطح کشور وجهان  باتوجه به تواتمندیهای شهرستان  در صنعت گردشگری دینی  میراث فرهنگی و صنعت گرشگری سلامت  وطب سنتی به صورت علمی وکاربری فراهم شود

مصوبات 

درپایان این نشست علمی وپویش مردمی
فعالان حوزه میراث فرهنگی وگردشگری ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته در خصوص توسعه گردشگری شهرساوه  خواستار توجه واهتمام مسوالان این حوزه به موارد زیر شدند :
1)کمک به ایجاد نمایندگی سازمانهای مردم نهاد وNGOهای تخصصی گردشگری در شهرساوه - (مساعدت در مراحل مختلف دریافت مجوزوتاسیس ) 
2- کمک به ایجاد رشته های علمی کاربری  در زمینه صنعت گردشگری درسطح شهرستان ساوه
4- حمایت از برگزاری جلسات تخصصی  وآموزشی فعالان صنعت گردشگری در ساوه  5_کمک به جلب مشارکت بخش خصوصی بامساعدت و همکاری مسولین ذیربط در سطح شهرستان واستان وکشور 
6- استفاده از ظرفیت بنیاد حامیان علوم پزشکی ساوه
7- همکاری وجلب مشارکت جمعی  فعلان با سازمان میراث فرهنگی درحفظ ونگهداری   اثر تاریخی ساوه در فهرست آثار ملی ثبت شده ویادردست اقدام است .

 

وحمایت کاروانسرای «عبدالغفارخان» ساوه گزینه ثبت جهانی یونسکو هستیم 

تهیه کننده : محمد شرافت

http://savehgardesh.blogfa.com/post/158