بهداشت جهاني ، شهر و روستاي سالم را انتخاب کرد

سازمان بهداشت جهاني wHO،شهرستان ساوه SAVEH را شهر ساوه و روستاي الویر سالم را انتخاب کرد

آشناگر، فرماندار ساوه و رئیس ستاد پروژه شهر سالم و روستای سالم شهرستان ساوه اعلام داشت : شهر ساوه و روستای الویر، بین کلیه شهرستان های کشور، به نام شهر سالم انتخاب شد و پروژه شهر سالم در این شهر و روستای الویر اجرا می شود.
 
هماهنگ کننده شهرسالم روستای سالم ساوه .مهندس محمد شرافت شنبه 6مهر ماه سال1381
کد خبر : 668220769133778187 جام جم
 
کارشناسان بهداشت جهانی W.H.Oمدیترانه شرقی در دیداری که از شهر ساوه داشتند این شهر را در میان شهرستان های کشور به عنوان شهر سالم و روستای سالم انتخاب کردند.