سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 March 2021

در اوصاف شهر ساوه 

آقا سیدابراهیم کمال حسینی (کمال ساوجی)

آقای سیدابراهیم کمال حسینی (کمال ساوجی)

در اوصاف شهر  ساوه :

کلامی که شیرین بود در سخن/
بود همچو نقل ،نقل هر انجمن/
گر آیی به ساوه  ز عشق و صفا/
رهایی  بیابی ز رنج و محن/
ز قدمت نباشد کم از چین و روم/
بود خاتمی بر نگین وطن/
هوای خوش و مردمانی نجیب/
فرو خفته در ساوه شهر کهن/
همه اهلِ فضل و ادیب و اَریب/
چو سلمان که بود راس هر انجمن/
بود رشک مینو و آن سلسبیل/
زمینش پر از سوسن و نسترن
سراسر یل و پهلوان و رشید/
چو یوسف تهمتن یلی پر ز فن/
انارش بود همچو یاقوت سرخ/
زند طعنه بر صد عقیق یمن/
شده خاک او فرشی از پرنیان/
جنانی که باشد پر از یاسمن/
بود باغ پسته به ساوه ولی/
اگرچه کم است و کمش هم ثمن/
فرو ریزد آن خرده های طلا/
هر آنکه گشاید  به ساوه دهن/
ز مهدش هنرها برون تاخته
چُنان کودکی کو بود ممتحن / 
به راه وفا داری از دین و ملک/
کنند زینت جان سراسر کفن/
هنرمند و استاد و نیکو منش/
فراوان به ساوه است، بی شک وظن/
بفرموده صورتگر چین ز عشق/
به هر سو نظر گشته دیدم وَثَن/
به روز قضا همچو گرد آفرین/
چو شیر ژیانند همه مرد و زن /
ز خواجه نصیرش بگویم کنون/
یکی از هزاران گل است در چمن/
سروده به اوصاف ساوه "کمال" /
یک از صد نیامد کنون در سخن/
کمال ساوجی/

نام آوران :
 *سلمان ساوجی شاعر بزرگ ایران
*پهلوان یوسف عادلشاه ساوجی
*خواجه نصیرالدین ساوجی طوسی 

 

سید ابراهیم کمال حسینی فرزند عباس ساوجی

352- کمال حسینی

سید ابراهیم کمال حسینی فرزند عباس

درسال 1342 درساوه دیده به جهان کشوده

در آموزشگاهای شهر ساوه نحصیلات خودرابه پایان رسانید

وی از ابتدا علاقه توجهی به ادبیات  وشعر وشاعری داشت

وسعی می کرد در محافل  وانجمن های ادبی شرکت نموده وسروده های خودرا نماید

ودر اثر این تلاش ومجاهدت به مقامات والایی در سرودن انواع اقسام شعر دست یابد

صاحب ترجمه نمونه هاییاز ابیاتش را برای نگارنده ارسال داشته که ازبین انها ذیلا درج می گردد تخلص این شاعر (کمال) می باشد

 دفتر عشق      کمال ساوجی

....

 

کتاب فرهیتخگان ساوه 

دکتر ابوالقاسم فخاریان-790- 792

تهیه کننده /محمد شرافت ساوجی جمعه  26  اردیبهشت 1399

-----------------

ته

تهیه کننده : محمد شرافت

 

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط کامپوسیس، رادیو ساوه توسط سرورهای قدرتمند محکم هاست پشتیبانی می‌شود.

Template Design:Dima Group