انا الله وانا الیه راجعون


نوادر دانشور روزگار معاصر ساوه است
 مردباتقواجناب آقای حاج مرتضی توکلی
  درگذشت استاد فرهیخته  رابه  به همسر گرامیاشان سرکار حاجیه خانم استاد  همت وصبیه های  گرامی  و شما خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم  رحمت و مغفرت و حشر با اولیاء طاهرینش، حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.
خانواده فامیل  توکلی - همت - گودرزی - رجبی - کارگر - صادق- پیرانی - کریمی مهر آبادی - ناصحی و  غیره

دست نوشته : استاد دکتر محمد نقی قندی

خبر درگذشت استادمرتضی توکّلی کوتاه بود وتلخ...
"نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار"    

                                                        درمیان خیل انبوه آیندگان وروندگان که هیچ کس از آمد ورفتشان آگاه نمی شود کم اند کسانی که که دوران حیاتشان پس از مرگ آغاز شود،بیگمان استاد مرتضی توکّلی یکی ازهمین نوادر دانشور روزگار معاصر ساوه است،صددریغ که آن فرزانه مرددیگر در میان مانیست،در  آینۀ وجود ایشان  نمونۀ کامل یک انسان والا متجلّی بود ،بااین که از اقران به سبب مطالعۀ عمیق وگسترده یک سروگردن بالاتر بود، در گفتار وکردار به معنای واقعی فروتن بود و ویژگی های   مثبت فراوان ،راستی ورادی  از استاد مرتضی توکّلی انسانی محبوب ساخته بود که سخنش جاذبۀ سحر آمیز داشت، به واقع سخنانش  به گونه ای  مؤثّر بود که برجان باورشنوندگان می نشست حافظۀ شگفت انگیزش علی رغم وسعت مطالعه ای که داشت به گونه ای بود که  آنچه در سالیان گذشته خوانده بود در وقت ضرورت به یاد  می آورد چنانکه در خانۀ اوّل حافظه  اش باقی بود در تمام ایّام معلمی اش  بر فراگیران  اثر مثبت گذاشت ودرتمام عمر کسی از ایشان رنجیده خاطر نشد این ضایعۀ بزرگ را  به خانوادۀ استاد وقاطبۀ دوستداران این استاد گرانمایه تسلیت  عرض می کنم 
ازشمار دوچشم یک تن کم
ازشمار خرد هزاران بیش                                                                                                                                                                                                                          شاگردش  محّمدتقی قندی

https://sdi.ac.ir/?p=4324

تهیه کننده : محمدشرافت 

جمعه 1399/8/30 شمسی

2020/11/20 میلادی

1422/4/4 قمری

----------------------------

  نویسنده:مریم سرو های شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت: ۰:۳۳
ز سروش باغ رضوان چه نغمه ای
 
شنیدی که وصال کوی جانان به بهای جان خریدی
روح ملکوتی استاد توکلی بزرگوار شاد و قرین آرامش الهی