جمعه 26 دي 1399 | Friday 15 January 2021

نشست تحقیقاتی مزرعه انار با محوریت موضوع "انواع پوشش‌های سایبان بر کمیت و کیفیت میوه انار" تحت نظارت پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه و با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، با حضور باغداران انار شهرستان در در روستای قره چای برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دکتر وحیده نرجسی از اعضای هیئت علمی پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه و مجری استانی پروژه ملی "تاثیر تیمارهای مختلف سایه دهی بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار"، در این جلسه به بیان مواردی در خصوص تاریخچه استفاده از سایبان، انواع سایبان و اثرات مثبت آنها بر کیفیت و کمیت میوه خصوصا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری پرداخت.

وی بیان کرد: کشت درختان میوه در محیط های حفاظت شده و کاربرد روش های سازگار با محیط زیست پایدار،  در سال‌های اخیر یک جایگزین مناسب برای رویارویی درختان با تنش‌های زیستی و غیر زیستی است که تولید میوه را تحت شرایط تغییرات شدید آب و هوایی تهدید می‌کند.

 نرجسی افزود: در طرح مذکور تیمارهای مختلفی از ترکیب دو رنگ سایبان(سفید و سبز) با دو درصد سایه دهی (۳۰ و ۵۰ درصد) و دو شکل اجرا (روی تاج درخت و روی داربست) با هدف افزایش کمیت و کیفیت میوه انار و کاهش عوارض آفتاب سوختگی و دانه سفیدی مورد آزمون قرار گرفته‌اند و در نظر است پس از پایان سال دوم اجرای طرح، بهترین تیمار معرفی شود.

وی در ادامه به تشریح مراحل اجرای پروژه پرداخت و در مورد اثرات مختلف پوشش‌های سایبان بر شرایط محیطی زیر پوشش (خصوصا کاهش دمای خاک و کانوپی درختان، کاهش شدت نور و افزایش رطوبت نسبی) و همچنین در مورد نتایج مثبت کاربرد پوشش سایبان بر کاهش معنی دار آفتاب سوختگی میوه‌های انار خصوصا در شرایط اقلیمی شهرستان ساوه در مقایسه با شاهد (درختان بدون پوشش) پرداخت.

در این طرح، محققان، باغداران و کارشناسان از نزدیک نتایج پروژه تحقیقاتی را مشاهده و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط کامپوسیس، رادیو ساوه توسط سرورهای قدرتمند محکم هاست پشتیبانی می‌شود.

Template Design:Dima Group